Технология за производство и полагане на асфалтови смеси
Технология на бетона и бетонови работи
Техническа петрография
Анализ и инженеринг на околната среда
Оразмеряване и изследване на пътни настилки
Земни работи и земна механика