Technológie asfaltov a asfaltových zmesí
Betónové technológie
Technická petrografia a mineralógia
Environmentálna technika a analytika
Dimenzovanie a správa dopravných plôch
Zemné práce a zakladanie stavieb